Секретар єпархії успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Протоієрей Георгій Тарабан написав дисертацію на тему "Організаційно-педагогічні основи теологічної освіти в університетах Федеративної Республіки Німеччини".

10 вересня 2020 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка пройшло засідання спеціалізованої вченої ради, на якій відбувся захист дисертаційного дослідження на тему "Організаційно-педагогічні основи теологічної освіти в університетах Федеративної Республіки Німеччини". Роботу виконав секретар Сумської єпархії протоієрей Георгій Тарабан під науковим керівництвом завідувачки кафедри педагогіки доктора педагогічних наук професора А.А.Сбруєвої.

За висновками всебічного розгляду роботи, що відбувся у ході публічного захисту, спеціалізована вчена рада вирішила, що дисертаційна робота відповідає встановленим нормативним вимогам, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки.


  • 03
  • 08
  • 10
  • 12
  • 03
  • 08
  • 10
  • 12