RSS http://portal-pravoslavie.sumy.ua/ ru Сумская епархия УПЦ 2009 120 Сумский Преосвященный возглавил акафистное пение перед Малочернетчинским образом Христа Спасителя http://portal-pravoslavie.sumy.ua/sumskij-preosvyashhennyj-vozglavil-akafistnoe-penie-pered-malochernetchinskim-obrazom-hrista-spasitelya.html Sun, 18 Jun 2017 18:31:17 +0300 http://portal-pravoslavie.sumy.ua/sumskij-preosvyashhennyj-vozglavil-akafistnoe-penie-pered-malochernetchinskim-obrazom-hrista-spasitelya.html В Неделю всех русских святых Сумский Архипастырь совершил Божественную литургию в кафедральном соборе http://portal-pravoslavie.sumy.ua/v-nedelyu-vseh-russkih-svyatyh-sumskij-arhipastyr-sovershil-bozhestvennuyu-liturgiyu-v-kafedralnom-sobore.html Sun, 18 Jun 2017 16:00:32 +0300 http://portal-pravoslavie.sumy.ua/v-nedelyu-vseh-russkih-svyatyh-sumskij-arhipastyr-sovershil-bozhestvennuyu-liturgiyu-v-kafedralnom-sobore.html Вікенд для вихованців недільної школи Хрестовоздвиженського храму с. Боромля http://portal-pravoslavie.sumy.ua/vikend-dlya-vihovanciv-nedilnoi-shkoli-hrestovozdvizhenskogo-hramu-s.-boromlya.html Sun, 18 Jun 2017 15:48:15 +0300 http://portal-pravoslavie.sumy.ua/vikend-dlya-vihovanciv-nedilnoi-shkoli-hrestovozdvizhenskogo-hramu-s.-boromlya.html Активный отдых юных прихожан Вознесенского храма г. Лебедина http://portal-pravoslavie.sumy.ua/aktivnyj-otdyh-yunyh-prihozhan-voznesenskogo-hrama-g.-lebedina.html Sun, 18 Jun 2017 15:48:00 +0300 http://portal-pravoslavie.sumy.ua/aktivnyj-otdyh-yunyh-prihozhan-voznesenskogo-hrama-g.-lebedina.html Престольный праздник отметила больничная община преподобного Агапита Печерского http://portal-pravoslavie.sumy.ua/prestolnyj-prazdnik-otmetila-bolnichnaya-obshhina-prepodobnogo-agapita-pecherskogo.html Thu, 15 Jun 2017 17:51:50 +0300 http://portal-pravoslavie.sumy.ua/prestolnyj-prazdnik-otmetila-bolnichnaya-obshhina-prepodobnogo-agapita-pecherskogo.html У церковній школі Іллінського храму Угроїд завершився навчальний рік http://portal-pravoslavie.sumy.ua/u-cerkovnij-shkoli-illiskogo-hramu-ugroid-zavershivsya-navchalnij-rik.html Wed, 14 Jun 2017 16:42:07 +0300 http://portal-pravoslavie.sumy.ua/u-cerkovnij-shkoli-illiskogo-hramu-ugroid-zavershivsya-navchalnij-rik.html В Сумской духовной семинарии состоялась встреча выпускников СПБДУ 2007 года http://portal-pravoslavie.sumy.ua/v-sumskoj-duhovnoj-seminarii-sostoyalas-vstrecha-vypusknikov-spbdu-2007-goda.html Wed, 14 Jun 2017 16:10:18 +0300 http://portal-pravoslavie.sumy.ua/v-sumskoj-duhovnoj-seminarii-sostoyalas-vstrecha-vypusknikov-spbdu-2007-goda.html Встреча сотрудников епархиального отдела по делам семьи http://portal-pravoslavie.sumy.ua/vstrecha-sotrudnikov-eparhialnogo-otdela-po-delam-semi.html Wed, 14 Jun 2017 14:35:16 +0300 http://portal-pravoslavie.sumy.ua/vstrecha-sotrudnikov-eparhialnogo-otdela-po-delam-semi.html Заупокойное богослужение в 9-й день после кончины протоиерея Алексия Радивилова http://portal-pravoslavie.sumy.ua/zaupokojnoe-bogosluzhenie-v-9-j-den-posle-konchiny-protoiereya-aleksiya-radivilova.html Tue, 13 Jun 2017 14:53:31 +0300 http://portal-pravoslavie.sumy.ua/zaupokojnoe-bogosluzhenie-v-9-j-den-posle-konchiny-protoiereya-aleksiya-radivilova.html Соборное богослужение в с. Василевка http://portal-pravoslavie.sumy.ua/sobornoe-bogosluzhenie-v-s.-vasilevka.html Mon, 12 Jun 2017 21:34:45 +0300 http://portal-pravoslavie.sumy.ua/sobornoe-bogosluzhenie-v-s.-vasilevka.html