RSS http://portal-pravoslavie.sumy.ua/ ru Сумская епархия УПЦ 2009 120 Архиерейское воскресное богослужение возглавил Сумский Преосвященный http://portal-pravoslavie.sumy.ua/arhierejskoe-voskresnoe-bogosluzhenie-vozglavil-sumskij-preosvyashhennyj.html Sun, 19 Feb 2017 13:59:02 +0200 http://portal-pravoslavie.sumy.ua/arhierejskoe-voskresnoe-bogosluzhenie-vozglavil-sumskij-preosvyashhennyj.html Преосвященный Евлогий возглавил престольные торжества храма благоверного князя Георгия Владимирского http://portal-pravoslavie.sumy.ua/preosvyashhennyj-evlogij-vozglavil-prestolnye-torzhestva-hrama-blagovernogo-knyazya-georgiya-vladimirskogo.html Fri, 17 Feb 2017 14:39:59 +0200 http://portal-pravoslavie.sumy.ua/preosvyashhennyj-evlogij-vozglavil-prestolnye-torzhestva-hrama-blagovernogo-knyazya-georgiya-vladimirskogo.html Поминовение воинов-афганцев в Лебедине http://portal-pravoslavie.sumy.ua/pominovenie-voinov-afgancev-v-lebedine.html Thu, 16 Feb 2017 19:01:27 +0200 http://portal-pravoslavie.sumy.ua/pominovenie-voinov-afgancev-v-lebedine.html В Архангело-Михайловском храме Ахтырки состоялась встреча священника с юными историками http://portal-pravoslavie.sumy.ua/v-arhangelo-mihajlovskom-hrame-ahtyrki-sostoyalas-vstrecha-svyashhennika-s-yunymi-istorikami.html Thu, 16 Feb 2017 18:53:34 +0200 http://portal-pravoslavie.sumy.ua/v-arhangelo-mihajlovskom-hrame-ahtyrki-sostoyalas-vstrecha-svyashhennika-s-yunymi-istorikami.html В Ахтырке помолились о воинах-афганцах http://portal-pravoslavie.sumy.ua/v-ahtyrke-pomolilis-o-voinah-afgancah.html Thu, 16 Feb 2017 18:45:49 +0200 http://portal-pravoslavie.sumy.ua/v-ahtyrke-pomolilis-o-voinah-afgancah.html Праздник Сретения Господня в Белопольском детском доме-интернате http://portal-pravoslavie.sumy.ua/prazdnik-sreteniya-gospodnya-v-belopolskom-detskom-dome-internate.html Thu, 16 Feb 2017 18:40:36 +0200 http://portal-pravoslavie.sumy.ua/prazdnik-sreteniya-gospodnya-v-belopolskom-detskom-dome-internate.html Благочинный Белопольского округа принял участие в мероприятиях по случаю 28-й годовщины вывода войск из Афганистана http://portal-pravoslavie.sumy.ua/blagochinnyj-belopolskogo-okruga-prinyal-uchastie-v-meropriyatiyah-po-sluchayu-28-j-godovshhiny-vyvoda-vojsk-iz-afganistana.html Thu, 16 Feb 2017 18:34:16 +0200 http://portal-pravoslavie.sumy.ua/blagochinnyj-belopolskogo-okruga-prinyal-uchastie-v-meropriyatiyah-po-sluchayu-28-j-godovshhiny-vyvoda-vojsk-iz-afganistana.html Панихида по почившим воинам - интернационалистам в с.Малая Ворожба Лебединского благочиния http://portal-pravoslavie.sumy.ua/panihida-po-pochivshim-voinam-internacionalistam-v-s.malaya-vorozhba-lebedinskogo-blagochiniya.html Wed, 15 Feb 2017 16:23:42 +0200 http://portal-pravoslavie.sumy.ua/panihida-po-pochivshim-voinam-internacionalistam-v-s.malaya-vorozhba-lebedinskogo-blagochiniya.html ВЕЛИКОПІСНЕ АРХІПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ архієпископа Сумського і Охтирського Євлогія з нагоди початку Сьомої благодійної акції «До Світлого Дня – світлі вчинки» http://portal-pravoslavie.sumy.ua/velikopisne-arhipastirske-poslannya-arhiepiskopa-sumskogo-i-ohtirskogo-evlogiya-z-nagodi-pochatku-somoi-blagodijnoi-akcii-do-svitlogo-dnya-svitli-vchinki.html Wed, 15 Feb 2017 14:19:51 +0200 http://portal-pravoslavie.sumy.ua/velikopisne-arhipastirske-poslannya-arhiepiskopa-sumskogo-i-ohtirskogo-evlogiya-z-nagodi-pochatku-somoi-blagodijnoi-akcii-do-svitlogo-dnya-svitli-vchinki.html Сумський Архіпастир очолив богослужіння Стрітення Господнього http://portal-pravoslavie.sumy.ua/sumskij-arhipastir-ocholiv-bogosluzhinnya-stritennya-gospodnogo.html Wed, 15 Feb 2017 12:51:52 +0200 http://portal-pravoslavie.sumy.ua/sumskij-arhipastir-ocholiv-bogosluzhinnya-stritennya-gospodnogo.html