Сумські депутати свідомо порушили українське законодавство

Як стверджують юристи, прийняте міськими депутатами рішення загрожує «гарантії стабільності суспільних відносин» між органами місцевого самоврядування і громадянами.

Як стало відомо з юридичного висновку до проекту рішення Сумської міської ради «Про визнання деяких пунктів рішення Сумської міської ради такими, що втратили чинність», а саме пункту про виділення парафії Святителя Луки Української Православної Церкви земельної ділянки під розміщення храмового комплексу, Правове управління попереджало міського голову й депутатів про те, що таке рішення ніяк «не відповідає вимогам законодавства України».

Згідно ч.2. ст.19 Конституції України, «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

Спираючись на рішення Конституційного Суду України, юристи зазначили, що «органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Це є «гарантією стабільності суспільних відносин» між органами місцевого самоврядування і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього рішення».

Крім того, «ненормативні правові акти органу місцевого самоврядування, які передбачають конкретні приписи, звернені до окремого суб’єкта  чи юридичної особи, є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені органом місцевого самоврядування після їх виконання».

Правове управління СМР чітко стверджувало, що «п.3 додатку до Рішення СМР №1922-МР, як акт ненормативного характеру не може втратити чинність на підставі рішення Сумської міської ради без згоди юридичної особи Парафії Святителя Луки Української Православної Церкви».

Більш за те, юристи попередили депутатів про їхню відповідальність перед законодавством України, згідно якого «шкода, заподіяна юридичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів».

Незважаючи на професійний юридичний висновок власного Правового управління, депутати Сумської міської ради 26 квітня 2023 року затвердили рішення про визнання таким, що втратив чинність п.3. додатку до рішення СМР від 28.11.2012 року №1922-МР, яким парафії Святителя Луки Української Православної Церкви виділялася земельна ділянка під розміщення храмового комплексу.